Hükümetten yeni ekonomi adımı! GES hakkında önemli ipucu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla gelire endeksli senet ihraç edecek. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan gelire endeksli senetler, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

GETİRİLERİ GÜÇLÜ OLAN KİT’LERİN GELİRLERİNE ENDEKSLİ OLACAK

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. . Ekonomist Enver Erkan GES sürecinin nasıl işleyeceği hakkında önemli ipuçları verdi. İşte detaylar…

Ekonomist Enver Erkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gelire Endeksli Senetler ile getirisi devlet gelirleri ile ilişkilendirilen bir yatırım aracı oluşturulur. Söz konusu menkul kıymetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi engellenmektedir.

Türkiye geçmişte lira yatırımcılarına kamu iktisadi teşebbüslerinin finansal performansına bağlı getiriler sunmak için gelire endeksli tahvilleri kullanmıştı. Yurt içi tasarrufları artırmak, Devlet İç Borçlanma Senetlerini çeşitlendirmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla ilk Gelire Endeksli Senet (GES), Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde yayımlanmıştı.

“AZAMİ TUTAR HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDEME YAPILIR”

GES ihraçlarında getiriler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) statüsünde bütçeye aktarılan gelir paylarına endekslenmektedir. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin iadelerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafından bütçeye aktarılan üçer aylık ve altı aylık gelir paylarının toplamı esas alınır. Fiili gelir tahsilatının bütçede ilan edilen azami tutarların üzerinde olması durumunda yatırımcılara söz konusu azami tutar hükümlerine göre ödeme yapılır.

Gelirin ve getirinin ne olacağını ve ne üzerinden baz alınacağını, vade yapısıyla alakalı detayları ürünün prospektüsü açıklandığında göreceğiz. Bu noktada talep oluşması noktasında liraya olan ilginin artması kapsamında ürünün yüksek bir getiri sunuyor olması gerekecek. Bu getiri oranı tabii hem enflasyon koşulları, hem de dövizdeki son döneme artan volatilite ekseninde talep edilecek ve yatırımcının lirada kalmasını teşvik edici optimal bir getiri olmalıdır.

BORSA TARAFINA BİR MİKTAR SATIŞ GELEBİLİR

Piyasada bir süredir TÜFE’ye endeksli bono beklentisi vardı. TL bazlı yatırım araçlarının perspektifi de, hükümetin liraya yönlendirici yeni bir enstrüman açıklama ihtimali üzerinden oluşuyordu. Son dönemde getiri garantili ürün beklentisi üzerinden zaman zaman oluşan varlık dağılımı ve tercihlerine ilişkin hareketlerin etkilenmesi noktasında, TL bazlı diğer yatırım araçlarına özellikle de borsa tarafına bir miktar satış gelebilir.

KREDİLERE VADE SINIRI

Koordineli bir adım kapsamında, BDDK da 100K liranın üzerindeki bireysel kredilerin geri ödeme süresini 12 aya indirdi. 50K liradan 100K liraya kadar olan krediler için ödeme süresi 24 ay olarak belirlendi. Ayrıca kredi büyümesini yavaşlatmak amacıyla kredi kartlarındaki minimum ödeme şartlarını da yükseltti. Limiti 25.000 lira ve altı olan kredi kartlarında aylık minimum ödeme tutarı, aylık bakiyenin %20’si olarak belirlenecek. Daha yüksek limitli kartlar için minimum limit, aylık faturanın %40’ı olarak belirlenecek. BDDK aynı zamanda ticari kredileri “verimli” alanlara kanalize eden yeni ve ek adımları hızla atacağını söyledi.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.