Prof. Dr. Çağın, “Kadınları, yaşamın her alanında görünür kılmalıyız”

 Ege Üniversitesi (EÜ) Kadın Sorunları Uygulama

ve Araştırma Merkezi (EKAM), iş birliği içinde olduğu kamu ve özel

kuruluşlarla birlikte geçmişten günümüze kadın ve kadın sorunlarına yönelik

hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bilimsel araştırmalar

yürütüyor. Türkiye’nin tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, öncü

araştırma üniversitelerinden olan Ege Üniversitesinde, EKAM’ın yanı sıra,

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programı yürüten Kadın

Çalışmaları Anabilim Dalı da öğrencilerine cinsiyetin sosyal, tarihsel, felsefî,

politik, psikolojik, dinsel ve sanatsal görünümlerine odaklanan akademik

çalışmalar sunuyor.

EKAM’ın kurulduğu günden bu yana gerek akademik çalışmalara gerekse

geniş kitlelere yönelik etkinlik ve projelere imza attıklarını belirten Merkez

Müdürü Prof. Dr. Şerife Çağın, “Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı

etkinlikleri kapsamında ‘Türkiye Yüzyılı’ mottosu ile önemli etkinlikler

düzenledik. EKAM ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı olarak, önümüzdeki

dönemde de sempozyum, konferans, panel, kitap, proje çalışmalarımıza devam

edeceğiz” dedi.

“İzmir kadın hareketinde önemli bir merkez”

İzmir’in kadın hareketi konusunda önemli bir merkez olduğunu belirten

Prof. Dr. Çağın, “Kadınların mesleki hayatta daha fazla görünür olması, İzmir’in

demokratik yapısı ile ilişkili. Bu farkı, diğer şehirlere gittiğinizde daha iyi

anlıyorsunuz. Yaşadığımız ev, yetiştiğimiz aile ortamı gibi içinde

bulunduğumuz toplum da bizleri şekillendiriyor. Eğitim düzeyi ve kalitesi

arttıkça, toplumsal sorunlarımızda da azalma olacaktır. Bu nedenle, toplumsal

farkındalık ve eğitim bu süreçte çok önemli bir unsur. Günümüzde hala, ataerkil

düzene bağlı olarak kadına atfedilmiş belli başlı sosyal görevler var, toplumu bu

konuda bilinçlendirirsek, bu görevlerin sadece kadına atfedilmesinin önüne

geçebiliriz. Kadınları çalışma hayatında ve yaşamın her alanında görünür

kılmalıyız. Kadınların başarısını, toplumun her kademesindeki varlığını ne kadar

ön plana çıkarırsak yanlış algıları o kadar azaltmış ve bu anlamda pek çok

gencimize ilham vermiş oluruz” dedi.

“Çalışmalarımızla topluma yön vermeye devam edeceğiz” 

EKAM’ın yayınları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağın, “2022’de

‘Babalar ve Kızları-Anneler ve Kızları’ sempozyum bildirilerini kitaplaştırmış,

bununla ilgili bir de bilimsel araştırma projesi yürütmüştük. Bu yıl, bu

çalışmanın diğer ayağı olarak görebileceğimiz ‘Anneler ve Oğulları-Babalar ve

Oğulları’ başlıklı kitap çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında, EKAM

Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yeliz Maktal Canko ve EÜ Eğitim

Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Çırak

Karadağ ile birlikte ‘Özel Gereksinimli Çocukların Annesi Olmak’ başlıklı yeni

bir projeye başladık. Bu çalışmalarda Türkiye’nin değişik üniversitelerinden

farklı disiplinlerinden akademisyen hocalarımız yer alıyor. Yine farklı

disiplinlerin iş birliğiyle hazırlayacağımız sempozyum, kitap, sosyal sorumluluk

projeleriyle hem bu konuda kadınlarımızın sesi olmayı hem de çocuklarımızla

daha sağlıklı iletişim kurup, onların tedavilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kadına şiddeti önlemeye yönelik

bilgilendirici etkinliklerimiz devam edecek. Yürüttüğümüz çalışmalarla topluma

yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Lisansüstü öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdiklerini

söyleyen Prof. Dr. Çağın, “Geçen yıl başlattığımız önemli bir etkinliği bu yıl da

devam ettireceğiz. Yüksek lisans programında, kadrosu Ege Üniversitesinde

olan hocalarımızın yanında Dokuz Eylül, Kâtip Çelebi, Celal Bayar

üniversitelerinden hocalarımız da ders veriyor. Farklı alanlarda kadın meselesini

ele alan çok kıymetli tezler yapılıyor. ‘Tez Sunumları’ başlığı altında Kadın

Çalışmaları Anabilim Dalında yapılmış tezleri ilgili grupların dikkatine

sunuyoruz. Burada tezlerini yürüten öğrenciler, danışman hocalarıyla birlikte

tezleri hakkında bilgi veriyorlar. Hem kadın konusunda çalışma yapacak

öğrenciler için bir tartışma alanı yaratılmış oluyor hem de hocalar ve öğrenciler

arasında güzel bir etkileşim gerçekleşiyor” diye konuştu.

“Kadının gücüne dikkat çekiyoruz”

Prof. Dr. Çağın, “Yine bir dizi şeklinde devam edecek başka bir

etkinliğimiz ise, ‘Kadının Gücü ve Kadının Bilinmeyen Gerçekleri’ başlığını

taşıyor. Bunun en anlamlı ve en dokunaklı örneklerini depremle gördük. Özel

gereksinimli çocukların anneleri ise bunun başka bir örneği. Bunlar gibi kadının

gücüne dikkat çekmeye yönelik konuları alanın uzmanlarından dinleyeceğiz.

Yeni dönemde lise öğrencilerinin sanat dünyasında kadının yerine bakış

açılarına ilişkin bir araştırma projesi yürütmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, kadın

sanatçıların, sanat dünyasında erkek sanatçılara göre bilinirliklerinin lise

öğrencilerindeki algısı konusunda araştırma yapacağız. Önümüzdeki dönemde

ayrıca, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi iş birliği ile tiyatro, el sanatları,

resim gibi sanat dallarında kadın sanatçıların deneyimlerine ve biyografilerine

odaklanan bir panel dizisi düzenleyeceğiz” dedi. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx